Selasa, 21 Februari 2012

Kertas Kerja MBMMBI & MBA

KERTAS KERJA CADANGAN
MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU  MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS /MBMMBI
SEKOLAH AGAMA MENENGAH RAWANG, SELANGOR.


1.0     PENDAHULUAN
           Rentetan pemansuhan Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) pada 8 Julai, 2009, maka Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) telah mengambil tempat. Sejak sekian lama, Bahasa Melayu telah dianggap sebagai Lingua Franca dan sesuai menjadi bahasa ilmu serta bahasa perpaduan ke arah melahirkan Negara Bangsa berlandaskan prinsip 1Malaysia. Bahasa Inggeris pula merupakan bahasa komunikasi antarabangsa yang amat perlu dikuasai oleh para pelajar supaya kelak mereka mampu bersaing sama ada di peringkat nasional mahupun global. Justeru Dasar MBMMBI yang diperkenalkan oleh kerajaan adalah amat relevan dan bertepatan dengan keperluan pembangunan negara pada masa ini dan pada masa akan datang. 

2.0     RASIONAL
         Untuk mengelakkan ‘Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran’, maka dasar PPSMI terpaksa dimansuh dan digantikan dengan dasar MBMMBI. Sementelahan pula, didapati tahap penguasaan pelajar dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris masih rendah dan hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor latar belakang dan lokasi pelajar itu sendiri. Kekangan-kekangan yang dihadapi dalam mencapai keberkesanan serta kejayaan PPSMI menyerlahkan kepentingan penguasaan  Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang perlu lebih diberikan fokus oleh perlbagai  pihak khususnya kerajaan.

3.0   TEMA
  ‘BAHASA MELAYU DIJUNJUNG, BAHASA INGGERIS DIKENDONG, 
   BAHASA ARAB DIDUKUNG’

4.0   MATLAMAT
4.1  Menjadikan Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai sesuatu yang menyeronokkan.
4.2  Meningkatkan penguasaan murid terhadap pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, bertutur, kemahiran tatabahasa, kemahiran meneroka dan mencari maklumat
4.3    Meningkatkan prestasi pelajar dalam peperiksaan awam seperti PMR dan SPM
4.4  Menanamkan kecintaan terhadao bahasa rasmi negara di samping tidak menolak kepentingan Bahasa Inggeris

5.0     OBJEKTIF
5.1   Meningkatkan minat pelajar dalam Pengajaran dan Pembelajaran Komponen Sastera
5.2   Mempelbagaikan aktiviti dalam PnP berpusatkan pelajar/ Akses Sendiri
5.3   Meningkatkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam PnP
5.4   Menekankan asas-asas kemahiran sosial atau kemahiran berbahasa (Back to Basic)

6.0     TARIKH
    Sepanjang sesi persekolahan 2012

7.0     TEMPAT
    Sekolah Agama Menengah Rawang,Selangor

8.0     SASARAN
    Semua pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5
    Semua Guru Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris , Matematik dan Sains

9.0     KEWANGAN
    Bergantung kepada keperluan program serta aktiviti yang dijalankan. Jika perlu,     
    peruntukan PCG Panitia-panitia yang terlibat akan digunakan.


10.0    TENTATIF PROGRAM
     Sila Rujuk Lampiran

11.0    PENUTUP
           Konklusinya, sebenarnya selama ini pelbagai program dan aktiviti telah dijalankan oleh Panitia BM dan BI ke arah meningkatkan prestasi pelajar dalam kedua-dua bahasa tersebut. Bezanya kini, segala aktiviti dan program berkanaan diterjemahkan dalam bentuk perlaksanaan Dasar MBMMBI dan sudah semestinya beberapa usaha pemurnian dan penambahan baikan dijalankan agar segala aktiviti dan program yang dirancang mencapai sasaran dan matlamatnya. Menjadi harapan juga agar segala aktiviti dan program yang direncana akan mendapat sokongan dari semua pihak.


SEKIAN, TERIMA KASIH.

Disediakan oleh:


(NORHASIMAH  BT. HASSAN)
Ketua Bidang Bahasa,
Sekolah Agama Menengah Rawang, Sel.


*************************************************************************

KERTAS KERJA CADANGAN
MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU  MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS /MBMMBI
DAN MEMPERKASA BAHASA ARAB
SEKOLAH AGAMA MENENGAH RAWANG, SELANGOR.


1.0      PENDAHULUAN
Sejajar dengan kepentingan perlaksananaan dan keberhasilan yang diharapkan untuk memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkukuh Bahasa Inggeris MBMMBI yang diperkenalkan oleh kerajaan, pihak sekolah berasakan kepentingan yang sama untuk mempertingkat kecapaian Bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Memandangkan Sekolah Agama Menengah Rawang merupakan sekolah yang juga mengajarkan mata pelajaran Al-Azhar dan  berkepentingan untuk mencapai tahap memberangsangkan dalam pencapaian prestasi Akademik, maka adalah wajar untuk memastikan program memperkasa Bahasa Arab diselaraskan seiringan dengan MBMMBI.

2.0     RASIONAL
          Untuk memastikan peningkatan dalam semua pengguasaan semua bahasa yakni Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab setara maka usaha memperkasakan Bahasa Arab perlu dibangunkan bersama-sama. Usaha menyepadukan usaha untuk meningkatkan pencapaian dalam semua penguasaan bahasa dan membentuk modal insan yang fasih dan menguasai kemahiran tatabahasa dalam semua bahasa yang dipelajari di sekolah ini.

3.0   TEMA
    ‘BAHASA MELAYU DIJUNJUNG, BAHASA INGGERIS DIKENDONG, 
    BAHASA ARAB DIDUKUNG’

4.0   MATLAMAT
4.1  Menjadikan Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Arab sebagai sesuatu yang menyeronokkan dan menarik minat para pelajar.
4.2  Meningkatkan penguasaan murid terhadap pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, bertutur, kemahiran tatabahasa, kemahiran meneroka dan mencari maklumat
4.3   Meningkatkan prestasi pelajar dalam peperiksaan dan dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi
4.4   Menanamkan kecintaan terhadap bahasa rasmi negara di samping tidak menolak kepentingan Bahasa Inggeris dan keutamaan Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran.

5.0     OBJEKTIF
5.1     Meningkatkan minat pelajar dalam Pembelajaran dan Pembelajaran susunan Bahasa Arab yang indah dan menarik
5.2    Mempelbagaikan aktiviti dalam Pembelajaran dan Pengajaran  berpusatkan pelajar/ Akses Sendiri terutama dalam membanyakkan kosa kata.
5.3   Meningkatkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Arab
5.4    Menekankan asas-asas kemahiran sosial atau kemahiran berbahasa (Back to Basic)

6.0     TARIKH
    Sepanjang sesi persekolahan 2012

7.0     TEMPAT
     Sekolah Agama Menengah Rawang,Selangor


8.0     SASARAN
    Semua pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5
    Semua Guru Bahasa Arab

9.0     KEWANGAN
  Bergantung kepada keperluan program serta aktiviti yang dijalankan. Jika perlu, 
   peruntukan PCG Panitia-panitia yang terlibat akan digunakan.

10.0    TENTATIF PROGRAM
     Sila Rujuk Lampiran

11.0    PENUTUP
           Konklusinya, sebenarnya selama ini pelbagai program dan aktiviti telah dijalankan oleh Panitia Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab ke arah meningkatkan prestasi pelajar dalam ketiga-tiga bahasa tersebut. Bezanya kini, segala aktiviti dan program berkanaan diterjemahkan dalam bentuk perlaksanaan Dasar MBMMBI & MBA dan sudah semestinya beberapa usaha pemurnian dan penambahan baikan dijalankan agar segala aktiviti dan program yang dirancang mencapai sasaran dan matlamatnya. Menjadi harapan juga agar segala aktiviti dan program yang direncana akan mendapat sokongan dari semua pihak.


SEKIAN, TERIMA KASIH.

Disediakan oleh:


(NORHASIMAH  BT. HASSAN)
Ketua Bidang Bahasa,
Sekolah Agama Menengah Rawang, Sel.

**********************************************************************

JAWATANKUASA MBMMBI & MBA  2012
Sekolah Agama Menengah Rawang,
Batu 16, Jalan Ipoh, 48000 Rawang, Selangor Darul Ehsan.


Pengerusi                   :  Pn. Siti Romziah bt. Madong               (Pengetua)
Timbalan Pengerusi  :  En. Naziri bin Mad Isa                           (Penolong Kanan)
Naib Pengerusi I        :  Pn. Noraini bt. Jasman
Naib Pengerusi II       :  Pn. Harlina bt. Kabol
Penyelaras                  :  Pn. Norhasimah bt. Hassan                (GKMP Bahasa)
                                   :  Pn. Nurul Aduliena bt. Adam                 (GKMP Sains dan Matematik)
Penolong Penyelaras :  En. Mohd Ridzuan bin Ismail              (GKMP Kemanusiaan)
                                     :  Pn. Zawatil Aqmal bt. Othman             (GKMP Teknik Vokasional)
                                     :  Pn. Siti Hajar bt. Khalib                        (GKMP Pendidikan Islam)
                                    :  En. Mohd Sofiuddin bin Daim               (GKMP Al-Azhar)
Setiausaha I                :  Pn. Noraishah bt. Ibrahim                     (KP Bahasa Melayu)
Setiausaha II               :  Pn. Sazlina bt. Sadikon                         (KP Bahasa Inggeris)
Penolong Setiausaha :  Pn. Mariam bt. Suhaili                          (KP Sains)
                                    :  Pn. Nurasyimah bt. Baharuddin             (KP Matematik)
Setiausaha MBA        :  Pn. Ruslina bt. Hamzah                         (KP Bahasa Arab)
Penolong Setiausaha MBA :  En. Ilias bin Dollah                       (KP Bahasa Arab Al-Azhar)
Ahli Jawatankuasa     :  Semua guru mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, 
                                         Sains, Matematik, Bahasa Arab dan Bahasa Arab  Al-Azhar.

1.        Pengenalan
Strategi Memartabatkan Bahasa Malaysia (BM) melibatkan penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar Sains dan Matematik di sekolah kebangsaan dan menengah serta penambahbaikan terhadap pendekatan Pembelajaran dan pan Pengajaran (P&P) agar menjadi lebih menarik dan merangsang minat untuk kecemerlangan berbahasa. Pemansuhan PPSMI perlu dilakukan secara ‘soft-landing’ agar Bahasa Inggeris tetap mendapat keutamaan yang berkepentingan membentuk modal insan yang mantap dan berketrampilan dalam menguasai ilmu melalui kebolehan berbahasa yang baik. Program ini akan dilaksanakan oleh semua warga Sekolah Agama Rawang  yang perlu diberi perhatian dalam menjayakan program MBMMBI ini.
                Selaras dengan usaha yang dilaksanakan KPM di peringkat kebangsaan melalui MBMMBI, pihak sekolah mengambil inisiatif untuk turut menjayakan satu lagi program untuk Memperkasa Bahasa Arab agar boleh bersaing dan dikuasai dengan baik oleh warga sekolah. Hal ini berkepentingan pencapaian yang lebih baik dalam penguasaan Bahasa Arab sama ada dalam persekitaran sekolah mahupun dalam kalangan masyarakat umum.

2.       Definisi MBMMBI
Memartabatkan Bahasa Malaysia(BM) bermaksud meletakkan Bahasa Malaysia pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagaI bahasa rasmi atau Bahasa Kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia. BM juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan; merentas kurikulum berdasarkan Akta Pendidikan 1996. MBMMBI juga merupakan kerangka yang diasaskan untuk mencapai bidang keberhasilan NKRA negara.
          MBA diaplikasi melalui sistem pendidikan sekolah-sekolah aliran agama atas kepentingan penguasaan bahasa Al-Quran dan bahasa yang menjadi wahana kefahaman kepada syariat melalui   Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Bahasa Arab tidak boleh dipinggirkan dengan perlaksanaan Dasar MBMMBI ini. Penguasaan ketiga-tiga bahasa ini akan membolehkan kemenjadian modal insane yang relevan dan berketrampilan bahasa yang fasih dalam era globalisasi kini.

3.       Tujuan MBMMBI
Tujuan utama memartabatkan BM adalah kerana Bahasa Malaysia merupakan Bahasa Kebangsaan yang menjadi alat perpaduan, bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu ke  arah membina negara bangsa  untuk mencapat hasrat 1Malaysia yang digagaskan.
            Bahasa Inggeris diperkukuhkan untuk membolehkan penguasaan bahasa kedua negara dikuasai dengan baik oleh masyarakat di Malaysia untuk menghadapi cabaran pada arus perdana kemajuan ilmu dunia.
           Bahasa Arab diperkasa kerana berkepentingan kepada bahasa ilmu untuk berkomunikasi dengan baik dan berkesan, terutama dalam mendalami bidang ilmu yang berkait-rapat dengan kejayaan dunia dan akhirat dalam perspektif Islam.

4.       Rasional perlaksanaan Dasar MBMMBI menggantikan PSSMI
1.1.     Penguasaan pelajar dalam Bahasa Malaysia berbanding Bahasa Inggeris
1.2.     Pencapaian pelajar dalam  Sains dan Metematik mengikut jenis sekolah.
1.3.     Pencapaian pelajar dalam PPSMI mengikut lokasi yang berbeza dan ketara.
1.4.     Pengguna Bahasa Inggeris oleh guru Sains dan Matematik yang tidak menyeluruh
1.5. Kekeliruan penggunaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris yang bercampur-aduk
1.6.    Kekeliruan dalam masyarakat yang mengakibatkan jurang komunikasi

Rasional perlaksanaan MBA di peringkat sekolah:
1.1.     Keciciran penguasaan Bahasa Arab dalam kalangan pelajar yang semakin ketara
1.2.  Terpinggir daripada perhatian atau keutamaan masyarakat sekolah walaupun berlatar belakang sekolah yang menitikberatkan penggunaan Bahasa Arab
1.3.  Kepentingan pengguasaan Bahasa Arab di peringkat Peperiksaan Sijil Menengah Agama(SMA) dan SPM


5. Strategi Memartabatkan Bahasa Melayu, Memperkukuh Bahasa Inggeris dan Memperkasa Bahasa Arab melalui:
1.1.   Pendekatan P&P ( Bengkel Teknik P&P berkesan)
1.2.   Aktiviti-aktiviti dan Program Khas yang mengkhusus kepada MBMMBI & MBA
1.3. Aktiviti dan program yang melibatkan Panitia Sains dan Matematik dengan menjurus    penggunaan bahasa yang baik
1.4.   Perluasan penggunaan ICT dalam P&P
1.5.  Kerjasama dengan pihak PIBG dan pihak-pihak yang berkaitan dengan MBMMBI & MBA serta NGO


6.       Aktiviti  :
1)      Projek Am (semua Panitia terlibat)
a.       Projek Bicara Deejay Anda 
-   Masa antara jam 3.00 hingga 3.25 petang
-  Tentang isu-isu tertentu seperti peribahasa dan maksud, atau kata-kata hikmah
-   Memberikan nasihat dan panduan.
-   Mengingatkan peristiwa penting
-   Menggunakan bahasa mengikuti hari yang ditentukan contoh Isnin dan Selasa, DJ akan menggunakan Bahasa Melayu, Rabu dan khamis Bahasa Inggeris dan Jumaat bahasa Arab
-   Membacakan pantun
-   Mengupas isu semasa

b.       Pentas Moderator
-     Berkonsepkan program realiti
-     Dilaksanakan oleh ahli jawatankuasa Kubuku Buku atau persatuan
-     Diadakan setiap hari sabtu tidak balik ke rumah untuk pelajar asrama
-    Diadili ikut sistem yang diatur sama ada berdasar undian atau hanya markah juri yang terdiri daripada guru-guru mengikut keperluan minggu
- 1 aktiviti terancang dan satu aktiviti spontan mudah seperti bercerita, lengkapkan ceritaku
c.       Penulisan Karya kreatif bertema

2)       Panitia Bahasa Melayu
a.  Minggu Bahasa Malaysia (Permainan Bahasa dan Pertandingan Bahasa)
b.  Sehari sepotong ayat
c.  Pojok peribahasa – peribahasa di papan kenyataan
d.  Sudut kata dan sudut Bahasa Melayu (Maklumat di papan kenyataan kelas)
e.   Kursus dan bengkel Komsas untuk guru-guru Bahasa Melayu
f.   Persembahan Teknik P&P berkesan – untuk dipertontonkan kepada semua guru bahasa (Guru kepada kumpulan guru, kumpulan pelajar kepada kumpulan guru, hasil kerja terbaik kumpulan pelajar kepada warga sekolah – persembahan mega tentang sesuatu isu)
g.  Pertandingan koakademik antara persatuan-persatuan atau antara ahli persatuan (pada waktu persatuan Bahasa Melayu)
h.  Ulasan buku dan Nilam (Persembahan pelajar pada waktu ditetapkan dengan kerjasama Pusat Sumber Sekolah)
i.    Penghasilan buku skrap
j.    Penghasilan komik berdialog Bahasa Melayu
k.   Deskripsi minda ( 5 minit berbicara – awal sesi pembelajaran)
l.   Satu waktu berperibahasa (dalam kelas /P&P guru atau pelajar menyenaraikan sekurang-kurang satu peribahasa)
m. Kembara kata (menjelajah kamus – sekurang-kurang sebulan sekali ke Pusat Sumber untuk mencari makna kata dan kata banyak makna)
n.  Program yang molek itu budi, yang indah itu bahasa (surat untuk guru bahasa anda : surat mengikut format dan menggunakan kaedah penulisan yang betul serta bahasa yang indah. Beri penghargaan dalam kelas atau guru balas surat itu)
o. Jom berbengkel ( Pembinaan modul grafik  novel dan bahan Komsas dalam Lukisan – pelajar dan guru menggunakan  ICT)
p.   Buku skrap (ADD & MDK – dengan kerjasama Pusat Sumber dan ICT)
q.   Pertandingan-pertandingan koakademik (Peringkat sekolah/Kamil/MTQ/IPA)
·         Pertandingan Pantun
·         Pertandingan Bahas
·         Pertandingan Forum
·         Pidato
·         Ulasan filem
·         Pertandingan Mencipta dan mendeklamasi sajak
·         Pertandingan Penulisan Esei
·         Menghasilkan karya untuk majalah sekolah

r.        Aktiviti Kelas Intervensi/ klinik Bahasa
·         Menyebut dan melagukan puisi (menggunakan lirik lagu yang dipilih)
·         Mari bernasyid (Mengkaji lirik nasyid dan memberikan kritikan bernas)
·         Sehari sepatah kata – Terjemahan ayat daripada Program OPAD
·         Mari kita bercerita dan berlakon
·         Memadan gambar dan benda
·         Memadankan peribahasa (Simpulan Bahasa diutamakan) dan makna
·         Minggu bersama mentor bahasa anda
·         Permainan bahasa (sahiba)

3)      Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris
a.    Minggu Bahasa Inggeris
b.    OPAD (one pharas a day)
c.    Bacaan doa pagi dan balik dalam Bahasa Inggeris
d.    Pertandingan Choral Speaking
e.    Thursday is English Day
f.     Bunyikan kata ( Pronouns the words)
g.    Enjoy 3D (Decide,Describe, Deduce)
h.    Writing Practice
i.     Pertandingan menulis karya kreatif untuk majalah
j.     Pertandingan menulis esei Bahasa Inggeris
k.    Sudut Bahasa Inggeris (Setiap kelas)
l.   Sweet Letter (Peti surat untuk surat pelajar untuk meluah rasa dan pendapat menggunakan  bahasa Inggeris kepada guru).
m.   Piramid kata / Akar kata
n.    Pertandingan menulis karya kartun dengan dialog bahasa Inggeris
o.    Pertandingan koakademik
·         Debate
·         Story Telling

p.      Intervensi
i.    Kelas Klinik Bahasa
ii.   My Nice Mentor
iii.  Celik grammar
iv.  Spelling with Shahiba
v.   Kuiz (memberi maksud kata)

4)      Aktiviti panitia Matematik
a. Kuiz Matematik ( soalan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang gramatis)
b.   Mencari Harta Karun (arahan dan soalan dalam Bahasa Inggeris)
c.   Permainan matematik Theorem Pythagoras dan susunan nombor Fibomacci
d.   Mencari maklumat biografi ahli matematik daripada Pusat Sumber
e.   Permainan Sudoku
f.    Minggu Matematik
g.   Teka Muka Surat Buku
h.    Teka harga hamper
i.     Simulasi  Pasar harian (dalam kelas dan persatuan – latihan mengira sepontan)
j.   Pertandingan Simulasi Pasar Raya (mengumpul barang mengikut harga yang diberikan)

5)      Aktiviti Panitia Sains
a.  Menulis esei sains dalam bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu (boleh dimuatkan dalam majalah sekolah)
b.  Mencari maklumat mengenai ahli sains yang terkenal daripada Pusat Sumber dan menghasil biografi  dalam bentuk grafik
c.  Mencari harta karun (arahan dan soalan) dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang gramatis
d. Rekacipta /Kitar semula bahan terbuang (tulis bahan dan kaedah untuk menghuraikan kepentingan bahan terhasil)
e.   Minggu Sains
f.    Lakonan Sains
g.   Laporan ujikaji / demonstari proses ujikaji (dalam kelas oleh pelajar)
h.  Pertandingan merekacipta ( manual penggunaan atau broshur tentang hasil rekacipta)
i.     Bicara sains (info sains di papan kenyataan di makmal sains)

6)      Panitia Sejarah
a.    Menulis sajak patriotik sempena Bulan Kemerdekaan
b.    Mendeklamasi sajak patriotic
c.    Kuiz Sejarah
d.    Minggu Sejarah
e.    Penghasilan kad info (mengikut tajuk)
f.   Mencari dan menulis semula biografi tokoh sejarah (sama ada dalam bentuk esei atau grafik)
g. Menyediakan bahan grafik ICT tajuk-tajuk penting (menggunakan ejaan yang betul)
h. Laman Diskusi (Pertandingan bercerita tentang tokoh atau sejarah sesuatu tempat)
i.   Apa ada pada masa? (Menyusun maklumat berdasarkan tahun dan kejadian)

7)      Panitia Geografi
a.       Membuat model pelan atau peta
b.      Rumah cuaca bermaklumat
c.       Simbol dan tanda
d.      Apa ada pada di tempat itu (Menyatakan keistimewaan melalui nama tempat)
e.      Kuiz   (Soalan dalam bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu yang baik
f.        Mencari harta karun (Persatuan)
g.       Ekspedisi Minda

8)      Panitia Kemahiran Hidup
a.  Pertandingan rekacipta (Penerangan produk menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang baik)
b. Pertandingan Memasak ( Penghasilan Menu yang menarik menggunakan ayat yang gramatis)
c. Aktiviti ‘Top-host’ (dalam persatuan – pengacara diwajibkan menggunakan bahasa yang baik dalam penentuan markah)
d.  Huraian Produk
e.  Menulis akuan aktiviti dengan format dan ayat yang baik
f.   Kuiz KHB
g.  Mengenal dan meneka alat – Aktiviti ‘Siapa Saya’. (soalan dalam ayat lengkap)


9)      Panitia Pendidikan Islam
a.  Kenali Tokoh Islam (Biografi Tokoh)
b.  Kata-kata hikmah daripada tokoh Islam (Dikumpul dan dibukukan)
c.  Menulis syarahan agama (Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu dan Bahasa Arab)
d. Pertandingan menulis cerita motivasi Islam (untuk dimuatkan dalam majalah sekolah)
e.  Doa senjata ampuh ( Menyediakan kad-kad doa terjemahan Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris)
f.   Kad penanda Buku dengan tulisan khat dan kata-kata hukamah (persatuan)
g. Mengimmarah hari-hari kebesaran Islam menggunakan dwi-bahasa atau Bahasa Arab
·  Kad-kad ucapan
·  Banting atau banner
· Peta minda sejarah hari kebesaran (di’laminate’ dan diletakkan di papan kenyataan    umum seperti kantin)
·  Risalah fadhilat hari-hari kebesaran (dijilidkan dan diletakkan di Pusat Sumber)

10)   Panitia Bahasa Arab
a.       Pertandingan menulis esei dalam bahasa Arab tentang Tokoh atau peristiwa penting
b.      Penulisan dialog Hiwar
c.       Pertandingan menulis lirik musamarah
d.      Pertandingan menulis dialog karya kartun
e.      Pertandingan menulis esei pendek
f.        Menghasil karya untuk majalah
g.       Kembara Bahasa
h.      Pertandingan bercerita
i.        Mereka lirik nasyid
j.        Pertandingan koakademik
·         Bahas
·         Syarahan
·         Kuiz
·         Musamarah
·         Forum 

7.       Manfaat
1.  Melahirkan warga Malaysia yang fasih dan yakin menggunakan BM dan BI standard malah Bahasa Arab dalam perbualan, urusan rasmi, penerokaan ilmu dan dalam alam kerjaya mengikut kesesuaian dan keperluan.
2.   Membina modal insan yang mampu mengakses pelbagai bidang ilmu melalui pelbagai media seperti teknologi Komunikasa maklumat (ICT) serta mempunyai minda kreatif, kritis dan inovatif.
3.  Membentuk 1 Malaysia yang mempunyai jati diri yang kuat, progresif, dinamik, mampu bersaing di peringkat antarabangsa  ke  arah mencapai negara maju, gemilang  dan terbilang.

8.  Penutup
Kerajaan telah menawarkan pendekatan baharu dalam pengajaran Sains, Matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Kerajaan percaya dengan pendekatan baharu ini kita akaan dapat memartabatkan Bahasa Malaysia, memperkukuh Bahasa Inggeris dan memperkasa Bahasa  Arab, dan meningkatkan keupayaan murid untuk menguasai sains dan teknologi yang amat penting untuk masa depan  negara.


Disediakan oleh :                         Disemak oleh:                               Disahkan oleh:

Pn. Norhasimah bt. Hassan    En. Naziri bin Mad Isa           Pn. Siti Romziah bt. Madong
 GKMP Bahasa                           Penolong Kanan                               Pengetua.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan